Materialekursus: Bæredygtigt valg af materialer - hvordan?

Kurset, som vi i daglig tale kalder materialekurset, blev udviklet, da vi oplever et stadig større behov for viden om, hvordan man foretager bæredygtige valg af byggematerialer. 

Kurset henvender sig primært til rådgivere, men producenter kan også have glæde af at deltage. 

 

Kursusleder: Thomas Fænø Mondrup, teknisk konsulent, DK-GBC

Undervisere: Søren Nielsen (Vandkunsten), Amdi Schjødt Worm (Arkitema), Jørgen Søndermark (Realdania By & Byg) og Thomas Fænø Mondrup (DK-GBC)

 

Inden for bæredygtigt byggeri og DGNB er fremskaffelsen og brugen af byggematerialer og produkter vigtige emner. Ved at træffe de rigtige valg af byggematerialer og produkter kan der bidrages positivt til det bæredygtige byggeri.

Bæredygtighed er i stigende grad i fokus i forhold til alt, hvad der har med byggeri og bygninger at gøre. Det gælder både for fremskaffelse og brug af byggematerialer, energiforbrug, indeklima, drift, vedligeholdelse og bortskaffelse.

Bliv præsenteret for den nyeste viden inden for valg af bæredygtige materialer. Kurset omhandler, hvordan man bæredygtigt vælger de rigtige materialer, og hvordan disse kan og skal håndteres.

På kurset vil man bl.a. se på, hvad der skal sammenlignes for at vælge det bedste materiale, og hvordan udefrakommende krav om funktion eller æstetik håndteres. Hvilke mærkninger kan der bruges i forbindelse med LCA beregningen, og hvor kan man finde materialedata. Hvordan håndteres de skadelige stoffer, og hvad skal man være særlig opmærksom på.

 

Forberedelse

Inden kursusstart kan deltagerne med fordel have orienteret sig i materialebrochuren, som kan bestilles gratis via Green Building Councils hjemmeside under Publikationer.

DK-GBC forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvor der ikke er nok tilmeldte, jvf. generelle betingelser ved kursusdeltagelse

 

Covid-19

Kurset er tilrettelagt med fysisk tilstedeværelse, men du kan selv vælge at deltage via Teams. Vi opdaterer dagligt i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes retningslinier og du kan læse om DGI byen’s retningslinjer her. Såfremt en deltager vælger at deltage via Teams, skal dette meddeles til kursussupport@dk-gbc.dk, gerne senest 72 timer inden kursusstart hvis muligt.

Priser

  • Medlemspris: DKK 2.500,- ekskl. moms
  • Ikke-medlemspris: DKK 5.000,- ekskl. moms

Dato og adresse

  • 05.11.2020  09.00 - 16.30
    DGI-byen CPH conference
    Tietgensgade 65
    1704  København V

Tilmelding: Materialekursus: Bæredygtigt valg af materialer - hvordan?