ERFA møde vest for Storebælt for DGNB konsulenter

Mandag den 9. marts holder Green Building Council Denmark i samarbejde med Niels Christian Sloth ERFA møde for DGNB konsulenter. Tema for mødet vil være certificering af renoverede bygninger samt erfaringer med certificeringer i det almene byggeri.


Tilmelding til niels.christian.sloth@gmail.com senest fredag den 6. marts 2020.
 

 

Dagens program

14.30 Velkomst
v/ Niels Christian Sloth

14.40 Introduktion til AFRY
v/ teknisk chef Knud Nielsen, AFRY

15.00 Certificering af Viborgvej 1 – AFRY’s domicil
v/ Mette Kristensen, AFRY

15.20 Værdiforøgelse af bygninger i forbindelse med certificering
v/ Piotr Pawel Podhajny, AFRY

15.40 Pause

16.00 Byggebranchens omstillingsudfordring
v/ Mette Kristensen, AFRY

16.20 DGNB Certificering i den almene sektor
v/ bygge- og innovationschef Erik Frehr, Boligkontoret Århus

17.00 Opsamling og ønsker til kommende arrangementer
v/ Niels Christian Sloth

17.30 Tak for i dag

 

Priser

  • Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.:

Dato og adresse

  • 09.03.2020  14.30 - 17.30
    AFRY
    Viborgvej 1
    7400 Herning