FNs verdensmål og DGNB

Denne publikation påviser synergierne mellem DGNB bæredygtighedscertificeringer og FNs 17 Verdensmål ved at illustrere hvordan DGNB bidrager til 14 af de 17 Verdensmål.

Dermed gøres de 17 Verdensmål operationelle og viser hvordan enhver organisation kan anvende bygninger som et aktivt bidrag til FNs Verdensmål.

FNs verdensmål er, siden de blev vedtaget af samtlige FNs medlemslande i 2015, blevet en rettesnor for, hvordan offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfund samlet kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling frem mod 2030.

De 17 verdensmål er bygget op med 169 delmål. Delmålene giver et detaljeret billede af
bæredygtig udvikling, og understreger samtidig, at de enkelte mål er forbundet og på den måde
påvirker hinanden. Det kalder på en holistisk og strategisk indsats.

I en rundspørge fra 2017 blandt 45 kommunaldirektører vurderer 44%, at FNs verdensmål i meget
høj grad eller høj grad er relevante for deres kommune1. På trods af dette viser rundspørgen, som
er udført af konsulenthuset Deloitte, at kun 11% af de adspurgte kommuner, har en handlingsplan
for, hvordan de bidrager til FNs verdensmål. Meget peger på, at danske kommuner fremadrettet
vil begynde at arbejde mere strategisk med deres bidrag.

Det vil vi Green Building Council Denmark gerne hjælpe med og derfor har vi lavet denne publikation, der giver et indblik i synergien mellem DGNB bæredygtighedscertificeringer og FNs 17 Verdensmål.