Vision og mission

Green Building Council Denmark blev, ved stiftende generalforsamling i 2010, etableret som et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen.

Foreningens mål er at forbedre bæredygtigheden i såvel byggeriet som i det omgivende miljø ved at udbrede den danske DGNB-certificeringsordning Med fokus på både miljø, økonomi og sociale forhold ønsker DGNB at fremme en helhedsorienteret tilgang til byggeri og byområder.

Nedenfor kan du læse om foreningens vision og mission. 

 

 

Vision

  • Udbrede bæredygtighed i byggebranchen og hermed understøtte den grønne omstilling i Danmark.
  • Skabe forudsætninger for, at den danske byggebranche bliver ledende inden for bæredygtigt byggeri på det internationale marked.
  • Sætte standarder inden for bæredygtigt byggeri både nationalt og internationalt.

 

Mission

Forbedre bæredygtigheden inde for byggeriet og det omgivende miljø ved:

  • At skabe en erkendelse og holdningsændring hos ledelsen i virksomheder og organisationer, der fordrer bæredygtige valg.
  • At videreimplementere værdiskabelsen med DGNB som led i at fremme bæredygtigt byggeri i proces projektering, design, vedligeholdelse og sundhed/velvære. Både ved nybyggeri og renovering.
  • At øge ambitionsniveauet for bæredygtigt byggeri for hermed at skabe politisk pres, og dermed påvirke lovgivningen.