Sweco Danmark

Medlemstype: Premium

Adresse:
Granskoven 8
2600 Glostrup

Tlf: 43 48 45 28
Web: www.sweco.dk

Kontaktperson: Camilla Dyring
E-mail: camilla.dyring@sweco.dk

Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund. Med en bæredygtig tilgang til alle vores ydelser skaber vi fremtidssikrede løsninger, der er med til at forbedre den verden, vi lever i. Vores arbejde resulterer i bæredygtige bygninger, effektiv infrastruktur og adgang til elektricitet og rent drikkevand. Med 14.500 medarbejdere i Europa kan vi tilbyde vores kunder de rette kompetencer til ethvert projekt.
 
Fremtidens byggeri skal være effektivt. Vi skal bygge hurtigere, smartere og samtidigt minimere ressourceforbruget fra planlægning til drift og vedligehold af det færdige byggeri. Det giver langtidsholdbare løsninger til glæde for brugerne af bygningerne og en optimeret bundlinje for samfund og bygherrer. Vi har en bred international erfaring og rådgiver private virksomheder, offentlige institutioner, bygherrer, entreprenører og arkitekter om at udvikle bæredygtige koncepter for nybyggeri og optimering af eksisterende byggeri. Det gør vi ved at bringe den nyeste viden og de bedste teknologier i spil. Vi udfordrer traditionelle løsninger og stiller vores internationale erfaringer til rådighed i dine projekter. På den måde bliver bæredygtighed integreret i alle løsninger til gavn for både kunder og samfundet som helhed.
 
Vores erfaringer med bæredygtigt byggeri spænder bredt - I Danmark har vi certificeret flere byggerier med bæredygtighedscertificeringen DGNB Denmark, og i Kina har vi bl.a. været rådgiver på verdens mest bæredygtige kontorbygning

Bygninger tilknyttet