Pension Danmark Ejendomme

Medlemstype: Premium

Adresse:
Langelinie Allé 41
2100 København Ø

Tlf: 40 36 41 15
Web: www.pension.dk

Kontaktperson: Karsten Withington Brink
E-mail: kbr@pension.dk

PensionDanmark har investeringer i danske ejendomme for i alt godt 12 mia. kr. Der planlægges nye investeringer i danske ejendomme for omkring 2 mia. kr. årligt.

Der investeres primært i moderne velbeliggende erhvervsejendomme udlejet på lange lejekontrakter til solide lejere. Værdien af denne type ejendomme er ikke særlig følsom overfor konjunkturudviklingen og giver et forholdsvist stabilt afkast pænt over obligationsrenten. Samtidig er ejendomsporteføljen med til at beskytte mod, at stigende inflation udhuler opsparingens købekraft, idet lejeindtægterne fra ejendommene typisk reguleres med udviklingen i inflationen.

En del af ejendomsinvesteringerne sker som nyopførelser.

Målet for PensionDanmark er at øge ejendomsinvesteringerne til 10 pct. af formuen

Konsulenter tilknyttet

Bygninger tilknyttet