Forsvarets Bygnings- og Establissementstjeneste

Medlemstype: Premium

Adresse:
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Tlf: +45 7231 3437
Web: www.forsvaret.dk

Kontaktperson: Børge Hansen
E-mail: fbe-bpa05@mil.dk

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er af Forsvarsministeriet udpeget som Forsvarets koncernfælles miljøfaglige myndighed, der har det overordnede ansvar inden for miljø. Miljøsektionen er således det miljøfaglige knudepunkt med hensyn til koordinering af miljørigtige tiltag i Forsvaret, og er Forsvarets miljøfaglige kompetencecenter, hvor specialister varetager diverse miljøopgaver.

Bygninger tilknyttet