CRH Concrete

Medlemstype: Premium

Adresse:
Vestergade 25
4130 Viby Sj.

Tlf: 76 37 70 94
Web: www.crhconcrete.dk

Kontaktperson: Vibeke Starup Jakobsen
E-mail: vsj@crhconcrete.dk

Sammen står vi stærkt – også i morgen

I CRH Concrete arbejder vi for, at vores børn, børnebørn og oldebørn skal vokse op i sunde boliger. Men det er ikke nok. Vi vil også bygge bæredygtigt og energirigtigt, og for os er det logisk at kombinere nytænkning med miljøhensyn. Vi vil bidrage til at skabe byer og bygninger, som er en bæredygtig del af klodens fremtid. Vi gør det ved hele tiden at udfordre os selv med hensyn til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Byggeri indgår i en væsentlig del af FN’s 17 verdensmål. Når det gælder de store mål om byudvikling, energiudnyttelse, klimatilpasninger og bæredygtighed, er det afgørende, hvordan vi vælger at bygge.

Vi bygger med rene naturmaterialer, og vi leverer byggeri med en lang levetid og et sundt indeklima. Dertil kommer, at beton har en indbygget mulighed for at blive genbrugt med tiden. Betonens varmeakkumulerende egenskaber reducerer energiforbruget til opvarmning, og betonens masse dæmper lyd mellem lejligheder.

Det er vores mål at bidrage med endnu flere point i DGNB-certificerede byggerier, så det bliver nemmere for alle, der bygger, at vælge den mest bæredygtige løsning gennem en DGNB-certificering.

CRH Concrete er den førende råhusleverandør i Danmark med over 1.200 fuldtidsansatte medarbejdere og 11 fabrikker. Vi er samtidig en del af den internationale byggemateriale-koncern CRH plc med 90.000 ansatte i 32 lande. Vi bygger således vores succes på at dele erfaringer og viden på tværs af produkt- og landegrænser. Dermed har vi både den lokale indsigt og de globale synergier med til bords, når vi sammen med kunderne sætter bæredygtighed på agendaen.