AB Clausen Rådgivende Ingeniører

Medlemstype: Support

Adresse:
Valhøjs Allé 174-176
2610 Rødovre

Web: www.abclausen.dk

Kontaktperson: Ammar Al-Temimi
E-mail: aht@abclausen.dk

AB Clausen er specialister inden for bærende konstruktioner. I århundreder har ingeniører arbejdet med optimering, men oftest er dette blevet italesat som en tids- og økonomisk optimering .. og først i de senere år, er branchen blevet mere opmærksomme på det enorme miljømæssige optimeringspotentiale der er indenfor de bærende konstruktioner. Hos AB Clausen anerkender vi behovet for stempler, godkendelser, certificeringsordninger o. lign., men er først og fremmest af den grundlæggende holdning, at vi skal optimere for miljøets skyld, fordi det er det rigtige at gøre. Uagtet om der er fokus fra developer, bygherre eller andre, så skal vi altid tilstræbe at opnå så minimalt et materialeforbrug som muligt, som samtidig lever op til de tekniske krav der stilles til bygværket i dets levetid. Samtidig, så har vi et ansvar for løbende dialog med de producenter hvis løsninger vi vælger, således at vi er up-to-date med deres mest bæredygtige løsninger.


Hele grundtanken med AB Clausens fokus inden for nichen: bærende konstruktioner, er at skabe et så højt fagligt miljø som muligt. Kun igennem et meget højt fagligt niveau, kan vores medarbejdere optimere yderligere (også miljømæssigt), til alles fælles bedste.