Kursus årshjul

Placering af kurser

DK-GBC har et fast årligt program af kurser, der sikrer, at informationsniveauet til den danske byggesektor vedrørende DGNB bæredygtighedsklassen er af tilfredsstillende karakter. Derfor afholder DK-GBC hvert år følgende kurser, som har til formål at formidle information om DGNB bæredygtighedsklasserne og bæredygtighed generelt.

 

Processen for at blive DGNB auditor

Hvis du vil uddanne dig til DGNB auditor er skal du være uddannet DGNB konsulent, have færdiggjort kurserne LCC, LCA og dokumentationsindsamlingskurserne samt certificere et konkret fysisk projekt, som du indsamler dokumentation for og dette godkendes i conformity checket.

Hvis dit projekt ikke er et kontorbyggeri, skal du tage det aktuelle endagskursus for bygningstypen, for at kunne blive DGNB auditor i den respektive DGNB kategori. Dvs. at du efter at have gennemført DGNB konsulentuddannelsen for bygninger samt LCA, LCC og dokumentationskursus supplere med enten DGNB hospitaler, DGNB for boliger og institutioner eller DGNB for bygninger i drift.

 

Undervisning til uddannelsesinstitutioner

I 2014 modtog DK-GBC Rockwool prisen på 300.000 kr. med det formål at udvikle uddannelsesmateriale og øvelser til tekniske uddannelsesinstitutioner på baggrund af DGNB kriterierne. Materialet har siden 2014 været anvendt på DTU, SDU, Erhvervsakademiet Sydvest, AAU, Erhvervsakademiet Lillebælt, KEA, Ingeniørhøjskolen i Aarhus etc. Hvert år giver de tekniske ansatte i DK-GBC fortsat 5-10 gæsteforelæsninger om DGNB gratis på samme uddannelsesinstitutioner.

DK-GBC har desuden i 2017 påbegyndt et samarbejde med CBS, hvor tre grupper af kandidatstuderende på CBS har skrevet om DGNB og Green Building Council i deres fag ”consulting for sustainability”. Dette har været yderst tilfredsstillende og det er allerede blevet besluttet, at DK-GBC skal stå til rådighed som formidler i det pågældende fag i fremtiden.

Til undervisning i DGNB og bæredygtighed, anvendes vores guides og så stort omfang. Det er som oftest vores guides der anvendes på uddanelsesinstitutionerne, da manualerne kræver en stort overblik og dybere forståelse for DGNB systemet. Du kan downloade vores guides gratis her

Bygnings guide

Byområde guide

Materiale brochure