Skal flere fynske kommuner være bæredygtige?

Hør om konkrete erfaringer med certificering af bæredygtige områder efter den nye DNGB-ordning, og få redskaber til egne plan- og byggeprojekter.

 

Klik her for at hente miniguiden til DGNB for byområder

 

Tilmeld dig via Miljøforum Fyns hjemmeside her

 

Frist for tilmelding: 22. marts 2018

HALVDAGSKONFERENCE OM BÆREDYGTIGE BYOMRÅDER PÅ FYN

- Hvad skal man være opmærksom på ved planlægning og projektering af en bæredygtig – dvs. økonomisk-, social- og miljømæssig optimeret – lokalplan, område eller bydel?

- Hvilke redskaber findes til vurdering af graden af bæredygtighed?

- Hvilke kvaliteter tilfører tidlige overvejelser om struktur og indhold af et udviklingsområde?


Green Building Council Denmark og Miljøforum Fyn indbyder til halvdagskonference om den danske certificering for bæredygtige byområder, DGNB.

Den danske bæredygtighedsordning for byggeri og byudvikling, DGNB, viser, på en sammenlignelig og anerkendt måde, de positive virkninger et byområde kan have på miljø, økonomi og samfund.

Ordningen medvirker til, at et byområde samlet set performer bedre og mere bæredygtigt end de lovmæssige krav og den generelle praksis.

Det har stor betydning for beboere/brugere i området, men også de omgivende byområder og kommunen som helhed. Der arbejdes med en tværfaglig proces bl.a. internt i planmyndigheden og mellem kommunen og private udviklere og rådgivere. Det tværfaglige samarbejde medfører nyskabende og helhedsorienterede løsninger.


Som led i konferencen tilbydes ejere/investorer af fynske byområder at få direkte rådgivning og idéer til, hvodan de kan få et mere bæredygtigt planområde. Tilkendegiv interessen ved tilmeldingen, der skal ske senest den 22. marts.


PROGRAM:

12:00 – Sandwich og netværk

12:30 – Velkomst

12:40 – Præsentation af DGNB certificeringen for byområder v. Thomas Leerberg, arkitekt, Phd og DGNB auditor, COWI

14:00 – Pause 14:20 – Det DGNB platin præcertificerede byområde i Nordhavn m.m. v. Michael Lundgaard fra By & Havn

14:50 – Præcertificeringen af Solbjerg Plads v. Tore Klitgaard fra CBS

15:20 – Afrunding v. Thomas Leerberg

Workshops:

15:30 – Workshop nr. 1 Konsultationer for projektejere (enkeltvis) Tilmeld workshop nr. ved tilmeldingen

15:30 – Workshop nr. 2 Fremtidigt fynsk samarbejde -Hvordan fremmer de fynske kommuner bæredygtige byområder, hvilke værdier opnås for investorer og kommune? – Er der barriere? Hvad giver mening fremadrettet?. Tilmeld workshop nr. ved tilmeldingen.

16:30 – Slut.

 

Målgrupper:

– Projektudviklere og grundejere til fynske by-udviklingsområder

– Bygherre-repræsentanter fra kommunerne og de almennyttige boligselskaber

– Andre offentlige- og private grund-ejerrepræsentanter

– Kommunale planlæggere

– MiljøForum Fyns medlemsvirksomheder;- specielt rådgivere , der er involveret i byudviklingsprojekter

Priser

  • Deltagelse er gratis for medlemmer af Miljøforum Fyn og Green Building Council Denmark:

Dato og adresse

  • 05.04.2018  12.00 - 16.30
    Syddanske Forskerparker
    Forskerparken 10, MUNKEBJERG
    5230  Odense