Auditoruddannelse i bygningscertificering

 

En DGNB-auditor spiller en central rolle i certificeringsprocessen, og er involveret i byggeprojekter fra planlægningsfasen frem til byggeriets færdiggørelse og endelig DGNB-certificering.

Auditoren er bindeleddet mellem DK-GBC og selve bygningsprojektet, og den person, der har ansvar for at indsamle den nødvendige dokumentation for, at projektet kan blive certificeret.

Auditoren er derudover ekspert i DGNB-systemet og bidrager med know how om alle aspekter af bæredygtigt byggeri.

Uddannelsens indhold og opbygning

Den teoretiske del af uddannelsen til DGNB auditor-uddannelsen består af 3 dele:

LCC-kursus

LCA-kursus

Dokumentationsindsamlingskursus

Alle tre kurser kan også tages som selvstændige kurser hos DK-GBC. Dokumentationsindsamlingskurset er dog kun relevant, hvis du ønsker at uddanne dig til DGNB-auditor, mens de øvrige kurser godt kan have relevans uden, at du står overfor at skulle gennemføre en certificering. I så fald skal du tilmelde dig på det specifikke kursus. 

Klik på linkene ovenfor for at læse mere indholdet af de enkelte kurser.

Den praktiske del består i at gennemføre en certificering af et byggeri. Certificeringen af byggeriet skal være påbegyndt senest 2 år efter dokumentationsindsamlingskurset er gennemført. 

Adgangskrav og eksamen

For at blive auditor skal du altså være uddannet DGNB konsulent, gennemføre de 3 auditorkurser og have et byggeri klar, som du skal stå for certificeringen af.

Endelig er det en forudsætning for at kunne tage auditoreksamen, at du kan opfylde et af nedenstående adgangskrav:

 • Afsluttet akademisk, relevant uddannelse som fx arkitekt eller ingeniør efterfulgt af mindst fire års relevant fuldtids erhvervserfaring, eller
 • Afsluttet bachelor-grad inden for en akademisk uddannelse som fx arkitekt eller ingeniør efterfulgt af mindst seks års relevant fuldtids erhvervserfaring.

To auditorer 

Hvis auditorrollen varetages af to personer, skal begge personer op til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i det konkrete certificeringsprojekt. 

Klik her for at læse en nærmere beskrivelse af auditoreksamen samt reglerne for antallet af auditorer, der kan uddannes pr. certificeret byggeri.

Priser

 • Samlet medlemspris for Auditoruddannelsen i nye bygninger: 13.500 ekskl. moms
 • Samlet ikke-medlemspris for auditoruddannelsen i nye bygninger: 19.500 ekskl. moms

Datoer og adresse

 • 09.10.2017  09.00 - 16.30
  LCC kursus
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. tv.
  1360 København K
 • 10.10.2017  09.00 - 16.30
  LCA kursus
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. tv.
  1360 København K
 • 11.10.2017  09.00 - 15.00
  Dokumentationsindsamlingskursus
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. tv.
  1360 København K

Tilmelding: Auditoruddannelse i bygningscertificering